Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Nuri BALOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Şakir SELİMHOCAOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KIZILDAĞ, ASÜ Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Barış EROĞLU, ASÜ Çocuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü